• Απασχολημένο

  • support@offshorecompany.gr

  • Καθημερινά : 09.00 - 18.00

Η ομάδα Offshore Company Gr

Τα στελέχη της Offshore Company Gr είναι καταξιωμένοι λογιστές που ειδικεύονται σε θέματα φορολόγησης και συμβουλευτικής για εξωχώριες εταιρείες.

Κριτήρια επιλογής της ομάδας μας

  • Επιλέξτε εμάς γιατί διαθέτουμε μία τεράστια εμπειρία διευθέτησης εξωχώριων εταιρειών εδώ και χρόνια σε κράτη χαμηλότερης φορολόγησης αλλά και με εντελώς διαφορετικά φορολογικά συστήματα.
  • Επιλέξτε εμάς γιατί πριν δημιουργήσουμε μια εταιρεία εξετάζουμε πολύ καλά τις ιδιαίτερες ανάγκες που απαιτεί ο κλάδος που θα κινηθεί η επιχείρησή σας.
  • Επιλέξτε εμάς γιατί η ομάδα μας έχει να αναδείξει μία σειρά από επιτυχημένες επιχειρήσεις που δημιούργησε.
  • Επιλέξτε εμάς γιατί έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις του φορολογικού δικαίου στο εκάστοτε κράτος που θα συστήσουμε την εταιρεία σας.
  • Επιλέξτε εμάς γιατί είμαστε υπομονετικοί. Κατανοούμε πολύ καλά πόσο υπομονή χρειάζεται να αντιμετωπίζεις φορολογικά ζητήματα προς όφελος του πελάτη σου.
  • Επιλέξτε εμάς γιατί θα σας προστατέψουμε από διάφορες παγίδες που κρύβονται στη διαχείριση Offshore εταιρειών.
  • Επιλέξτε εμάς γιατί θα γλιτώσετε χρόνο. Έχοντας στο επιτελείο μας ειδικευμένους λογιστές εξωχώριων εταιρειών, μπορούμε να μην χρονοτριβούμε.
  • Επιλέξτε εμάς γιατί έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved | OffshoreCompany.Gr