• Απασχολημένο

 • support@offshorecompany.gr

 • Καθημερινά : 09.00 - 18.00

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών

Μάθετε τί θα στοιχίσει η σύσταση και διαχείρηση εταιρείας

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει μια επιλογή από υπηρεσίες μας, με τις τιμές για κάθε μία.

Θεωρούμε ότι οι τιμές μας είναι από τις πιο ανταγωνιστικές όσων διατίθενται στην αγορά. Εάν διαπιστώσετε ότι άλλη εταιρεία προσφέρει χαμηλότερες τιμές, επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να τις ανταγωνιστούμε.

Υπηρεσία Περιλαμβάνει Τιμή
Σύσταση εταιρείας
 • Σύσταση της εταιρείας
 • Κατάρτιση των εταιρικών πιστοποιητικών
 • Κατάρτιση του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της Εταιρείας
 • Παροχή εταιρικής έδρας σε επιλεγμένη δικαιοδοσία
 • Εταιρικός γραμματέας κάτοικος Κύπρου (πρώτο έτος λειτουργίας)
1100 €
Διαχείριση και διοίκηση εταιρείας Εταιρική έδρα και εταιρικός γραμματέας (από το δεύτερο έτος λειτουργία και εξής) 550 € ετησίως
  Διευθυντές της εταιρείας κάτοικοι Κύπρου 850 € ετησίως
  Υποψήφιοι μέτοχοι 340 € ετησίως
Υπηρεσίες εικονικού γραφείου
 • Μίσθωση για τη χρήση λειτουργικών χώρων της επιχείρησης
 • Τηλεφωνική γραμμή υπό την επωνυμία της εταιρείας σας
 • Επαγγελματική απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων υπό την επωνυμία της εταιρείας σας
 • Φωνητικό ταχυδρομείο (Voicemail)
 • Γραμμές φαξ
 • Προώθηση φαξ
 • Προώθηση ταχυδρομείου
 • Γραμματειακή υποστήριξη
270 € ανά ημερολογιακό μήνα ή 2700 € ετησίως (εξοικονομήστε 16%)
Ειδικές (Ad hoc) υπηρεσίες Κατάρτιση Πιστοποιητικού Νόμιμης Σύστασης και Λειτουργίας (Certificate of Good Standing) 160 €
  Συμβολαιογραφική επικύρωση και Επισημείωση (Apostil) εγγράφων 190 €
  Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας 390 €
  Κατάρτιση σχετικής βεβαίωσης των Αξιωματούχων της Εταιρείας (certificate of incumbency) 190 €
  Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού 540 €
  Άνοιγμα ατομικού τραπεζικού λογαριασμού 560 €
     


Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved | OffshoreCompany.Gr