• Απασχολημένο

  • support@offshorecompany.gr

  • Καθημερινά : 09.00 - 18.00

Εταιρική διοίκηση

Η πλήρης νομική συμμόρφωση είναι απαραίτητη για εξωχώριες εταιρείες (offshore companies)

Ενεργώντας ως εκπρόσωπός σας στην εταιρική διοίκηση, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις τοπικές νομικές προϋποθέσεις της επιλεγείσας από εσάς δικαιοδοσίας, συναλλασσόμενοι με όλες τις σχετικές αρχές εκ μέρους σας.

Μπορούμε επίσης να οργανώνουμε και να καταγράφουμε τα πρακτικά των συνελεύσεων του συμβουλίου και των μετόχων, να υποβάλλουμε αναφορές οιωνδήποτε αποφάσεων που ψηφίζονται με την κατάλληλη εξουσία.

Ουσιαστικά, ενεργούμε με ιδιότητα παρόμοια με εκείνη του «γραμματέα της εταιρείας» στο Ηνωμένο Βασίλειο ή «εταιρικού γραμματέα» στις ΗΠΑ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι κάνουμε, στείλτε μας email στο info @ offshorecompany.gr.

Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved | OffshoreCompany.Gr