• Απασχολημένο

 • support@offshorecompany.gr

 • Καθημερινά : 09.00 - 18.00

Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός

Ο αποτελεσματικός διεθνής φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει κλειδί τόσο για την επιχειρηματική επιτυχία όσο και τον προσωπικό πλούτο.

Οι συνεργάτες μας, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι και λογιστές σας παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού και διεθνούς φορολογικής στρατηγικής, προσεκτικά μελετημένες ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και την εταιρική στρατηγική σας.

Συγκεκριμένα παρέχουμε:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού της δομής και διάρθρωσης μιας εταιρείας και συμβουλευτική σε φορολογικά θέματα, ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις παρερμηνείας και διπλής φορολόγησης.
 • Φορολογικό σχεδιασμό και φορολογικές μελέτες για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
 • Προσεκτική ετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
 • Διεκπεραίωση πληρωμών κοινωνικών ασφαλίσεων.
 • Αντιπροσώπευση στις Αρχές για θέματα φορολογίας.


  • Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας, ώστε από κοινού να ορίσουμε τους επιχειρηματικούς στόχους τους, αλλά και να εντοπίσουμε τους τομείς όπου η δική μας ουσιαστική παρέμβαση θα βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα και βεβαίως τα κέρδη τους.

   Οι τομείς δράσης μας περιλαμβάνουν:

   • Διεθνές εμπόριο
   • Πνευματική περιουσία
   • Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
   • Ασφάλιση και αντασφάλιση
   • Παροχή υπηρεσιών
   • Χρηματοδότηση
   • Ιδιοκτησιακό καθεστώς
   • Μίσθωση
   • Απασχόληση
   • Νηολόγηση και διαχείριση πλοίων


   Οι συμβουλές, οι προτάσεις και κατά περίπτωση οι παρεμβάσεις μας, αποφέρουν σημαντική αύξηση κέρδους για τον πελάτη.

   Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο φορολογικό σχεδιασμό με τις αντίστοιχες εταιρικές υπηρεσίες μας, σας δίνεται η δυνατότητα να κινηθείτε γρήγορα, εύκολα, οικονομικά και αποτελεσματικά, χωρίς να εμπλακείτε με διαφορετικούς κάθε φορά επαγγελματίες του είδους, γεγονός που ανεβάζει αισθητά το κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών.

   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας για τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό, στείλτε μας email στη φόρμα επικοινωνίας.

Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved | OffshoreCompany.Gr