• Απασχολημένο

  • support@offshorecompany.gr

  • Καθημερινά : 09.00 - 18.00

Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

Προτερήματα Κυπριακών Εταιρειών

  • Ο χαμηλότερος στην Ευρώπη συντελεστής φόρου, 10% πάνω στα καθαρά κέρδη της εταιρείας.
  • Τα μερίσματα στους μετόχους μη κάτοικους Κύπρου, εξαιρούνται φορολογίας.
  • Δεν επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών για διαθέσεις περιουσίας στο εξωτερικό.
  • Οι φορολογικές ζημιές μιας Κυπριακής Εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν επ' αόριστο.
  • Υπάρχει απόλυτη ελευθερία στη διακίνηση ξένου συναλλάγματος, επιτρέποντας το άνοιγμα λογαριασμών σε ξένο συνάλλαγμα. Οι Κυπριακές Εταιρείες μπορούν να διατηρούν τραπεζικού λογαριασμούς σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και σε οποιοδήποτε νόμισμα.
  • Ισχυρό τραπεζικό απόρρητο.
  • Δυνατότητα διατήρησης ανωνυμίας του μετόχου.

Εάν ψάχνετε για υπηρεσίες εμπειρογνώμονα, επαγγελματικές εταιρικές υπηρεσίες ή την ίδρυση Κυπριακής offshore εταιρείας σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.

Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved | OffshoreCompany.Gr