• Απασχολημένο

  • support@offshorecompany.gr

  • Καθημερινά : 09.00 - 18.00

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Τραπεζικός λογαριασμός για ιδιώτες και εταιρείες

Μπορούμε να ανοίξουμε τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των ειδών (συμπεριλαμβανομένων καταπιστευτικών λογαριασμών) για ιδιώτες όλων των εθνικοτήτων και για εταιρείες που έχουν συσταθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε στους πελάτες μας συστατικές επιστολές σε επιλεγμένες, αξιόπιστες τράπεζες, στις επιλεγείσες από αυτούς χώρες λειτουργίας.

Μόλις ανοίξει ο τοπικός τραπεζικός λογαριασμός σας, μπορούμε να τον διαχειριζόμαστε εκ μέρους σας κανονίζοντας για δανειακές διευκολύνσεις, παρέχοντας υπηρεσίες δικαιώματος υπογραφής (signatory services), λαμβάνοντας χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και διευθετώντας υπηρεσίες διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών (online banking).

Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved | OffshoreCompany.Gr