• Απασχολημένο

  • support@offshorecompany.gr

  • Καθημερινά : 09.00 - 18.00

Κυπριακή offshore

Είναι η κυπριακή εταιρεία offshore;

Λανθασμένα υπάρχει η άποψη ότι η Κυπριακή εταιρεία είναι μία offshore εταιρεία. Λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαική 'Ενωση και από την 1ην Ιανουαρίου 2003, ο όρος και το καθεστώς offshore, το οποίο ίσχυε προηγουμένως, έχει καταργηθεί στην Κύπρο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 όλες οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται εγχώριες εταιρείες. Ο φορολογικός συντελεστής ( 10% πάνω στα καθαρά κερδη της εταιρείας) είναι ο ίδιος για όλες τις εταιρείες χωρίς οποιαδήποτε ευνοική φορολογική μεταχείριση εταιρειών. 'Ολες οι Κυπριακές εταιρείες, είτε αυτές ανήκουν σε κάτοικους Κύπρου είτε όχι, έχουν τα ίδια δικαιώματα να δραστηριοποιούνται και εντός Κύπρου και οποιοιδήποτε περιορισμοί που ίσχυαν προ της 1ης Ιανουαρίου 2003, έχουν πλέον καταργηθεί.

Οι Κυπριακές Εταιρείες, είναι Ευρωπαικές Εταιρείες, με σύγχρονο φορολογικό σύστημα πλήρως εναρμονισμένο και επίσημα αποδεκτό από την Ευρωπαική 'Ενωση και τον ΟΟΣΑ.

Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved | OffshoreCompany.Gr